Asielkinderen blijven in klas

De jonge asielzoekers uit het asielzoekerscentrum De Vluchthoef in Alkmaar kunnen het schooljaar op hun basisschool afmaken. De betrokken veertig kinderen en hun gezinnen moeten gedurende die tijd in Alkmaar kunnen blijven wonen. Dat heeft de gemeente geëist van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Eind vorig jaar ontstond in Alkmaar veel beroering door de voorgenomen sluiting van het asielzoekerscentrum in de gemeente. Vooral het feit dat de kinderen van de ene op de andere dag van school af moesten, leidde tot protesten. De openbare basisschool Bosboom-Toussaint zou in één keer 25 van de 125 leerlingen kwijtraken. Ook de plaatselijke voetbalclub Jong Holland zag hele elftallen uit elkaar vallen.

Driehonderd bewoners van De Vluchthoef, zo'n zestig gezinnen, kregen 20 december vorig jaar te horen dat ze op korte termijn moeten verhuizen. Eerder was hun beloofd dat ze in Alkmaar hun asielprocedure mochten afwachten. Het COA wil De Vluchthoef echter snel ombouwen tot een zogenoemd Centrum voor oriëntatie & inburgering. In deze centra worden asielzoekers gehuisvest die kans maken op een permanente verblijfsvergunning.

Het COA heeft de gemeente toegezegd dat de kinderen tot het einde van het schooljaar op school kunnen blijven. Daarvoor is het noodzakelijk dat de ouders in de omgeving blijven wonen. Waar de gezinnen worden gehuisvest is nog niet duidelijk. Het COA zegt daarover nog te onderhandelen met de gemeente. Het COA krijgt in ieder geval toestemming om tijdelijk 53 extra asielzoekers toe te staan in De Vluchthoef. Dat is echter onvoldoende om iedereen te kunnen huisvesten.

Leen Spaans van het speciaal opgerichte comité Alkmaar Protesteert, zegt voorlopig tevreden te zijn. Hij hoopt wel op een snelle uitvoering. 'Je bent er nog niet met een afspraak op papier.'