Ze komen aan werk

Bijna een derde van de 18.000 immigranten uit de Europese Unie die afgelopen jaar in Zweden voor het eerst een verblijfsvergunning kregen, waren Polen. De meeste van deze Polen, afgelopen jaar ruim 2.800, traden in loondienst. Zweden heeft er bij de uitbreiding van de EU in 2004 voor gekozen om geen extra belemmeringen op te werpen voor arbeidskrachten uit de nieuwe lidstaten. Dat leverde het land vorig jaar een kleine 5.000 extra arbeidskrachten op, vooral uit Polen en de Baltische staten.

Kennelijk komen deze nieuwkomers aan werk, hoewel Zweden circa 240.000 werklozen telt, 5,5 procent van de beroepsbevolking. Daarnaast nemen nog eens 130.000 mensen deel aan arbeidsmarktprogramma's, waardoor zij formeel niet als werkloos gelden.

De Zweedse beroepsbevolking van ruim 4 miljoen personen is door de komst van arbeidskrachten uit de nieuwe lidstaten met ruim 0,1 procent gegroeid: kwantitatief een te verwaarlozen bijdrage. Toch is hun komst niet onopgemerkt gebleven. Regelmatig verschijnen er artikelen in kranten over de Polen en de Balten.

De open arbeidsmarkt is dan ook niet onomstreden. Toen de gemeente Vaxholm in 2004 een bouwbedrijf uit Letland vroeg een school op te knappen, wilde de Zweedse vakbond met het bedrijf een cao afsluiten. Het bedrijf weigerde, want het had al een cao voor zijn (Letse) werknemers afgesloten met de Letse vakbond. De bond organiseerde een blokkade waardoor de Zweedse dochter van het Letse bedrijf failliet ging. De rechter legde de vraag of een Lets bedrijf Letse werknemers onder een Letse cao in Zweden mag laten werken voor aan het Europees Hof. Dat heeft nog geen uitspraak gedaan.