Voorlopige raming schade Chipshol

De voorlopige raming van de schadeclaim die luchthaven Schiphol zou moeten betalen aan projectontwikkelaar Chipshol bedraagt 16,8 miljoen euro.

Dat is het bedrag dat een commissie van deskundigen aan de rechtbank van Haarlem adviseert. Het bedrag, dat met rente kan oplopen tot 19,2 miljoen euro, is bijna een verdubbeling van de 10 miljoen die Schiphol als voorziening opzij heeft gezet voor deze zaak. Het is daarentegen aanzienlijk lager dan de bijna 100 miljoen euro die Chipshol zelf had berekend als geleden schade.

De schadeclaim komt voort uit een al jaren slepende kwestie rond het zogeheten Groenenbergterrein op Schiphol-Oost. Dat stuk grond, van een kleine 40 hectare, is sinds eind 1993 in bezit van Chipshol. De projectontwikkelaar wilde er een bedrijventerrein op bouwen, waar het in 2003 een vergunning voor kreeg. Vervolgens stak het ministerie van Verkeer en Waterstaat daar een stokje voor door bouwverbod voor het Groenenbergterrein uit te vaardigen, omdat het te dicht bij de Aalsmeerbaan van Schiphol zou liggen.

Begin vorig jaar gaf de rechtbank van Haarlem Chipshol gelijk in zijn verzoek tot het betalen van een schadevergoeding. Schiphol heeft een voorziening getroffen ter grootte van 10 miljoen euro voor, zoals een woordvoerder het zegt, “enkele claims en geschillen, waarvan de Groenenbergclaim de grootste is“.

De woordvoerder wil niet inhoudelijk ingaan op het advies dat eind januari bij de rechtbank werd ingeleverd. “We hebben zes weken om te reageren.“

In het rapport is al wel een reactie van directer Peter Poot van Chipshol opgenomen. Die vindt het een “partijdig, naar een conclusie toegeschreven rapport“, waarmee de deskundigen “ons durven te provoceren“.

Zijn vader Jan Poot laat in een telefonische reactie weten dat “als de berekeningen in het rapport kloppen, projectontwikkeling op Schiphol een slechte investering is“. “Dat is slecht nieuws voor een bedrijf dat naar de beurs wil.“