`Richt museum op voor Goudstikkers`

Den Haag, 8 febr. De PvdA stelt oprichting van een nieuw Rijksmuseum voor de Goudstikker-collectie voor. Tweede-Kamerlid Leerdam oppert vestiging in Maastricht.

Pagina 9