PvdA wil museum collectie Von Saher

De PvdA stelt de oprichting van een nieuw Rijksmuseum voor de Goudstikker-collectie voor. Kamerlid John Leerdam oppert dat het nieuwe museum in Maastricht zou kunnen komen, als dependance van het Bonnefantenmuseum dat veel werken dreigt te verliezen.

“Met een nieuw Rijksmuseum snijdt het mes aan twee kanten“, zegt Leerdam. “Enerzijds zouden veel schilderijen in Nederland kunnen blijven, anderzijds kunnen de talrijke werken uit de collectie die nu in museumkelders staan, voor het publiek beschikbaar komen.“ De PvdA vindt dat staatssecretaris Van der Laan (Cultuur) ten spoedigste met dit plan de rechtmatige eigenaren van de Goudstikker-collectie moet benaderen. Die hebben tot nu toe nog geen uitsluitsel gegeven wat zij met hun eigendom willen doen.

Is het niet wat laat voor een dergelijk compromis, waar in het verleden door musea op geen enkele manier recht is gedaan aan de omstreden herkomst van de stukken? Leerdam vindt van niet: “Je moet altijd oplossingsgericht denken, en niet alleen maar klinisch-juridisch.“ Als een voorbeeld van een schikking noemt hij de tentoonstelling Indonesia in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, die eerder in Djakarta heeft gestaan en waar kunstbezit te zien is waarover jarenlang door Nederland en Indonesië is geruzied.

“We kunnen het in ieder geval voorstellen“, meent de PvdA'er. Naar zijn idee zou het nieuwe Rijksmuseum “Goudstikker-museum' kunnen heten.