Ook felle ruzie in Kamer om Taïda

Heeft de Kosovaarse Taïda Pasic fraude gepeegd bij het verkrijgen van een verblijfsvergunning om haar vwo-opleiding in Winterswijk te kunnen afmaken? De fractie van GroenLinks riep minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie, VVD) gisteren naar de Kamer om daar opheldering over te verschaffen. Verdonk beschuldigde Taïda het afgelopen weekeinde van “misbruik van de regels en mogelijk fraude“, omdat ze op een Frans toeristenvisum naar Nederland was teruggekeerd.

Verdonk ontkende in de Kamer dat ze ongeoorloofde informatie heeft verschaft door het dossier van Taïda in de publiciteit te brengen. De meeste feiten waren volgens de minister al bekend. “Ik ben hier niet om mensen zwart te maken“, zei Verdonk, “Het heeft te maken met het feit dat ik informatie in evenwicht breng.“ Of Taïda daadwerkelijk fraude heeft gepleegd, bleef ook gisteren onduidelijk.

Verdonk bleef erbij dat de “inreis op een Frans toeristenvisum fraude is“. Het meisje verbleef “dus een tijdje illegaal in Nederland, want er was geen verblijfstitel“. “Hoezo“, vroeg Kamerlid Vos (GroenLinks). “Met een toeristenvisum hebben mensen toegang tot alle landen in Europa?“

De PvdA vond dat Verdonk het ministerieel fatsoen heeft overschreden. Volgens Kamerlid Dijsselbloem geeft het geen pas dat een minister haar gelijk haalt via de media als ze het oneens is met de rechter. Vorige week bepaalde de rechtbank in Amsterdam dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst onzorgvuldig is geweest bij de afwijzing van de verblijfsvergunning van Taïda. De rechtbank in Groningen hief haar detentie ook al op. Tegen dat laatste gaat Verdonk in beroep.

Tijdens het debat stelde Kamervoorzitter Weisglas aan de orde of individuele dossiers wel moeten worden behandeld in de Tweede Kamer. Hij ontnam zelfs het Kamerlid Vos (GroenLinks) het woord door de microfoon uit te zetten, nadat zij tot drie keer toe vroeg “waarom de minister het nodig acht een meisje te beschuldigen van fraude“.

Dat leidde aan het slot van het debat tot felle kritiek van het Kamerlid De Vries (PvdA). “De Kamer mag om elke inlichting aan de regering vragen die men nodig acht. Dat is een grondwettelijk recht“, aldus De Vries. Weisglas zei dat het presidium van de Kamer zich vandaag opnieuw buigt over de vraag of de Kamer zich met individuele zaken mag bezighouden.