Omgekeerde wereld

In de Ierse hoofdstad Dublin is Pools tegenwoordig een veel gehoorde taal. Bij kiosken worden Poolse kranten verkocht. De ene vlucht uit Polen na de andere arriveert op het vliegveld van Dublin, maar ook van elders uit Oost-Europa komen er velen. Het zijn geen toeristen maar veelal jongeren die op zoek zijn naar werk in de bloeiende Ierse economie. Vooral de bouwsector, goed voor 14 procent van het Ierse bruto binnenlands product, neemt veel Oost-Europeanen op.

Ierland heeft er de afgelopen jaren een zeer liberaal economisch beleid op na gehouden. Niet alleen voor bedrijven maar ook voor werknemers. Als één van slechts drie “oude' EU-lidstaten legde het migranten uit de nieuwe lidstaten geen obstakels in de weg. De afgelopen paar jaar heeft Ierland (met zijn bevolking van vier miljoen zielen) meer dan 100.000 migranten opgenomen, het leeuwendeel uit de nieuwe lidstaten. Het is een ongewone ervaring voor een land dat nog maar een paar decennia geleden zelf te boek stond als een emigratieland bij uitstek.

Toch zijn er aanwijzingen dat het klimaat begint te veranderen. Uit een opiniepeiling van het dagblad The Irish Times bleek vorige maand dat 78 procent van de ondervraagden graag zou zien dat de regering via een systeem van vergunningen beperkingen oplegt aan de vrije instroom van nieuwe werknemers. De buitenlanders zouden zo'n vergunning moeten aanvragen voor ze naar Ierland komen. Een ruime meerderheid vindt ook dat Ierland inmiddels wel genoeg buitenlandse arbeidskrachten heeft aangenomen. Ze geloven dat hun loon daardoor lager is gebleven dan het anders zou zijn geweest.