Maand schorsing voor accountant

De raad van tucht voor registeraccountants heeft deze week een accountant uit Hengelo “een zware sanctie“ opgelegd voor de manier waarop hij de boeken controleerde. Registeraccountant A. de Jong is voor een maand geschorst omdat hij in de ogen van het rechtscollege “zeer lichtvaardig“ handelde door, zonder voldoende controlewerkzaamheden te hebben verricht, een goedkeurende verklaring af te geven voor een bedrijf. Dat gebeurde terwijl de accountant wist dat het gecontroleerde bedrijf in een “precaire financiële situatie“ verkeerde.

De uitspraak in de zaak, die aanhangig is gemaakt door bedrijvenonderzoeker P. Lakeman, is volgens een woordvoerder van beroepsorganisatie het Nivra “uitzonderlijk“. “Een berisping is al behooorlijk pittig in het accountantsvak“. Het tuchtcollege in Amsterdam, een van de twee tuchtcolleges voor registeraccountants, legde de afgelopen drie jaar slechts eenmaal een schorsing op. Den Haag deed dat vaker. Vorig jaar werd in 4 van de 90 tuchtzaken een schorsing opgelegd.

Volgens de tuchtraad vormt De Jong “een risico voor het maatschappelijk verkeer“ en strekt de straf “ter bescherming van het maatschappelijk verkeer“ en “tot ernstige vermaning van betrokkene“. De Jong was vanochtend niet bereikbaar voor commentaar.

    • Jeroen Wester