Kok en kanonnier

Je stapt met volle bepakking op de stormbaan en slingert via de touwen over een modderpoel, maar waar kom je uiteindelijk terecht? De student die de beginselen leert van het hotelvak, noch de cadet die wordt onderwezen in de principes van de tankaanval, weet of hij zijn vaardigheden in de praktijk zal kunnen brengen. Soms zijn het juist de algemene vaardigheden die terloops tijdens een studie worden geleerd, die van doorslaggevend belang zijn voor de loopbaanontwikkeling.

Cadetten op het terrein van de Koninklijke Militaire Academie in Breda, na afloop van de sportles. Foto NRC Handelsblad, Rien Zilvold Breda leerlingen KMA na afloop sportles foto Rien Zilvold Zilvold, Rien

Het is een vaak gehoord geluid: werknemers met een diploma van een gespecialiseerde beroepsopleiding zoals de officiersschool of de hotelschool zijn gewild bij werkgevers. Hun discipline, plichtsbesef en vermogen om in teamverband te werken maken hen - net als bijvoorbeeld voormalige topsporters - breed inzetbaar. Volkswijsheid of realiteit?

Feit is dat veel oud-studenten van de hotelschool en de officiersopleiding niet hun hele werkzame leven in een hotel of het leger slijten. De Koninklijke Militaire Academie in Breda schat weliswaar dat “het merendeel“ van de ruim 200 officieren die zij jaarlijks aflevert, carrière maakt binnen het leger (exacte getallen zijn lastig te bepalen omdat officieren na hun vierjarige opleiding verplicht zijn om minimaal zes jaar door te brengen bij de landmacht, luchtmacht of marechaussee. Wie daarna alsnog vertrekt, valt voor de KMA niet direct te zien).

Maar dit aandeel zal vermoedelijk gaan afnemen: wie tegenwoordig aan de KMA begint met studeren, heeft na afronding van zijn opleiding niet langer automatisch recht op een contract voor onbepaalde duur. Bezuinigingen nopen Defensie om “meetmomenten' in een loopbaan in te lassen. Wie zich onvoldoende ontwikkelt, moet elders op zoek naar emplooi.

De Hotelschool Den Haag, de grootste van de vijf hotelscholen op hbo-niveau in Nederland en de op een na grootste ter wereld, neemt jaarlijks circa 500 studenten aan. De helft daarvan is Nederlands. Van deze 250 blijven er naar schatting 80 op de lange termijn binnen het hotelwezen, oftewel eenderde.

Vinden voormalige studenten dat hun speciale opleiding hun iets extra's heeft gebracht? “Hotello' Doleres de Jong (39), inmiddels ruim twaalf jaar werkzaam voor KLM, en oud-cadet Jaap Koopmans (46), al bijna twintig jaar “boardroom consultant', menen van wel. Behalve “snoeihard werken“ en “samen afzien“ hebben zij ook geleerd hoe het níét moet. Koopmans: “Het feit dat je sterren op je schouder hebt, maakt niet dat je gelijk hebt.“

    • Mark Schenkel