Inkomen Kamerlid voortaan openbaar

Den Haag, 8 febr. Tweede-Kamerleden moeten alle inkomsten die ze buiten hun Kamerwerk ontvangen, openbaar maken. Een meerderheid van de Kamer ging hier gisteren mee akkoord. Het gaat om buitenlandse reizen en geschenken van meer dan vijftig euro. De neveninkomsten van Kamerleden werden altijd al bijgehouden door de griffie van de Tweede Kamer, maar deze gegevens waren alleen toegankelijk na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur.