Hof: arts krijgt 50 mille

De Nijmeegse arts Peter Vencken krijgt de hoogste schadevergoeding ooit voor de acht dagen dat hij ten onrechte gevangen heeft gezeten. Het gerechtshof in Den Bosch heeft hem daarvoor 50.000 euro toegekend. Een vergoeding van 75 euro per dag is gewoon.

De anesthesioloog in opleiding werd door het openbaar ministerie ruim twee jaar lang vervolgd voor moord. Vencken diende eind mei 2003 een terminale patiënt medicatie toe om het lijden te verlichten. Kort daarna overleed de 77-jarige man. De arts werd eerst door de rechtbank en later in hoger beroep vrijgesproken van moord. Volgens de rechter had hij gehandeld zoals een arts had horen te handelen.

Palliatieve sedatie, waarbij een stervende patiënt in diepe slaap wordt gebracht, valt onder normaal medisch handelen, zei ook de voorzitter van het college van procureurs, H. Brouwer, eind vorig jaar.

De OM-topman zei dat nadat de artsenorganisatie KNMG een richtlijn had opgesteld waarin stond waaraan artsen zich bij palliatieve sedatie moesten houden. De belangrijkste regel daarin is dat het diep in slaap brengen van iemand nooit een doel op zich mag zijn. Als de hoeveelheid en soort medicatie is afgestemd op de ziekteverschijnselen, mogen slaapmiddelen en morfine wel. Het OM heeft aan een conceptversie van deze richtlijn meegewerkt.

Brouwer zei over de zaak-Vencken: “Achteraf gezien zouden we het hoogstwaarschijnlijk anders hebben gedaan.“ Excuses aan de arts vond hij niet op zijn plaats.

J. de Wijkerslooth, Brouwers voorganger, pleitte in 2003 nog voor externe controle op sedatie.

Vencken zei vanochtend blij te zijn met de hoogte van de schadevergoeding wegens “het signaal dat ervan uitgaat“. De arts liep door de rechtszaken vertraging op in zijn opleiding.