Hbo eist toets havo-leerling

Havo-leerlingen met een Cultuur & Maatschappij-profiel moeten vanaf 2009 eerst een toets maken om toegang te krijgen tot een hbo-opleiding. Hierin wordt onder andere hun wiskundig inzicht getoetst. Hierdoor kunnen hbo-instellingen gaan selecteren aan de poort, zoals nu al het geval is bij kunstopleidingen en bij sommige universiteiten. Dat schrijft de HBO-raad vandaag in een advies naar de Tweede Kamer en staatssecretaris Rutte (Onderwijs, VVD).

Belangrijke reden voor dit advies is het besluit van minister van der Hoeven (Onderwijs, CDA) om wiskunde vanaf 2007 niet langer te verplichten in het C&M-profiel.

Het advies van de koepelorganisatie van hogescholen zal vooral consequenties hebben voor lerarenopleidingen. Deze opleidingen hebben veel aantrekkingskracht op havo-leerlingen met een profiel Cultuur en Maatschappij. Aankomende studenten die met dit profiel de opleiding willen volgen, moeten eerst de toelatingstoets succesvol afronden. Dit geldt ook voor afgestudeerde mbo'ers die naar het hbo willen doorstromen.

Vorige maand besloten de HBO-raad en Van der Hoeven al om vanaf september 2006 een rekentoets in te voeren op de pabo-opleidingen, waarbij leerlingen anderhalf jaar de tijd krijgen om hun rekenvaardigheden bij te spijkeren. Lukt dat niet, dan moeten ze de opleiding verlaten. Het voorstel in de brief van vandaag gaat een forse stap verder omdat de toets straks voorafgaat aan de toelating.

Morgen wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de herstructurering van de profielen in het voortgezet onderwijs. Doekle Terpstra, voorzitter van de HBO-raad, denkt dat zijn voorstel om een verplichte toets in te voeren voor havo-studenten met een C&M-profiel de nodige opschudding zal veroorzaken. Selectie aan de poort wordt bij hbo's nu nauwelijks toegepast. Terpstra: “Deze maatregel is noodzakelijk om de kwaliteit van hogescholen te waarborgen. Die kwaliteit loopt gevaar als Van der Hoeven wiskunde niet meer verplicht wil stellen.“

Recent leidde een onderzoek van het Cito tot commotie omdat daaruit zou blijken dat veel eerstejaarsstudenten aan de lerarenopleiding voor het basisonderwijs slechter rekenen dan een goede basisschoolleerling uit groep 8.

    • Jaus Müller