CDA: uitstel besluit splitsen energiesector

Het CDA streeft naar uitstel van het het besluit over de splitsing van de energiebedrijven. De splitsingswet, kernstuk van het energiebeleid van minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66), komt maandag in de Tweede Kamer aan de orde.

Het CDA zegt onoverkomeliljke bezwaren te hebben tegen de aanzienlijke lastenverhoging voor huishoudens als gevolg van de splitsing van de energiebedrijven. Er zouden daarmee twee soorten bedrijven ontstaan: netwerkbeheerders en stroomleveranciers. De lastenverhoging vloeit voort uit de ontvlechting en uit ingewikkelde fiscaal-juridische constructies inzake het gebruik van de netwerken. De hogere kosten kunnen oplopen tot ruim honderd euro per jaar per huishouden.

De Kamerleden Crone (PvdA) en De Krom (VVD), voorstanders van splitsing, hebben inmiddels ook hun zorgen over de mogelijke lastenverhoging kenbaar gemaakt, maar zijn minder stellig dan Kamerlid Hessels (CDA), die tegenstander is van de splitsing. Crone verwacht dat Brinkhorst de bezorgdheid over de lastenverhoging voor huishoudens zal weerleggen. “Ik ga ervan uit dat hij het goed kan uitleggen“, aldus PvdA'er Crone.

Hessels zal Brinkhorst vragen een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de juridische en financiële risico's en kosten van de voorgenomen splitsing van de energiebedrijven. Deze bedrijven - Eneco, Essent, Nuon en Delta - zijn nu nog in handen van lagere overheden, maar zouden na de splitsing geheel of op termijn gedeeltelijk geprivatiseerd mogen worden. “De kosten zijn niet goed onderbouwd“, zegt Hessels.

Het gaat onder meer over afkoopkosten van Amerikaanse fiscale leaseconstructies van de Nederlandse energiebedrijven, die zouden kunnen oplopen tot 4 à 8 miljard euro.

Volgens CDA'er Hessels moet een onafhankelijke Amerikaanse deskundige die bekend is met de ingewikkelde materie van zulke constructies, de kosten onderzoeken. Hij voorziet hierdoor “een aantal maanden uitstel van de besluitvorming“ over het wetsontwerp van Brinkhorst. Crone ziet niets in uitstel.

    • Roel Janssen