Brussel: weren Polen heeft geen zin

BRUSSEL, 8 FEBR. - De maatregelen die oude lidstaten van de Europese Unie, waaronder Nederland, hebben genomen om de komst van werknemers uit de tien nieuwe landen tegen te gaan, hebben geen zin. De oude lidstaten moeten zich daarom afvragen of voortzetting van dat beleid wel nodig is. Afschaffen van quota voor werknemers uit nieuwe lidstaten zou bovendien een gunstig effect hebben op de economie.

Dat schrijft de Europese Commissie in een rapport dat vanmiddag werd gepresenteerd door de Tsjechische commissaris Vladimír pidla (Sociale Zaken). Naar het rapport was lang uitgekeken, omdat de meeste oude lidstaten binnenkort moeten beslissen of ze doorgaan met het stellen van quota voor onder anderen Poolse werknemers. Een expliciete aanbeveling aan de oude lidstaten om de quota af te schaffen staat niet in het rapport.

Na de toetreding van tien nieuwe landen tot de Europese Unie in 2004 legden de meeste oude lidstaten beperkingen op aan werknemers uit de nieuwe lidstaten. Ze mogen daarmee doorgaan tot 2011. Alleen Groot-Brittannië, Ierland en Zweden openden de grenzen meteen. De kwestie van de quota ligt gevoelig bij de nieuwe landen in de EU, die niet langer als tweederangslidstaten willen worden behandeld.

pidla zei op een persconferentie dat er eigenlijk geen reden is om door te gaan met een restrictief beleid voor nieuwkomers. “Uit het verslag blijkt duidelijk, dat het vrije verkeer van werknemers geen verstorend effect heeft gehad op de arbeidsmarkten van de vijftien oude EU-landen. Integendeel, verschillende landen hebben er baat bij gehad en Europa als geheel ook.“

De VVD-fractie in het Europees Parlement heeft al gepleit voor het openstellen van de Nederlandse grenzen voor werknemers uit de nieuwe lidstaten. Fractievoorzitter Jules Maaten: “Als we de voordeur van het slot halen, hebben we zelf in de hand wie we binnenlaten in plaats van dat we krampachtig proberen de illegale achterdeurtjes gesloten te houden. Dat blijkt onmogelijk, want elk jaar zien we weer dat vooral de seizoensgebonden arbeid door illegale werknemers wordt verricht.“

Vakcentrale FNV liet eerder ook weten niet tegen het openstellen van de Nederlandse grenzen voor werknemers uit de nieuwe lidstaten te zijn. Maar volgens de grootste Nederlandse vakcentrale moet daartegenover staan dat de controle op de naleving van CAO's strenger wordt om te voorkomen dat buitenlandse werknemers tegen lagere lonen gaan werken, zegt de FNV in een reactie.

zorgstaat: pagina 6

arbeid: pagina 17