Zittend ruikt een roos veel lekkerder

Wie ligt ruikt maar half zo goed als wie zit. Liggende proefpersonen nemen de reukstof fenylethylalcohol (PEA, met een typische rozengeur) veel minder goed waar dan zittend. Neurologen van de McGill University in Montreal hebben dit aangetoond bij onderzoek aan 18 mannen en 18 vrouwen. Bij tweederde van de proefpersonen bleek het reukvermogen door de liggende positie te zijn verminderd (Chemical Senses online)

Aanleiding voor het onderzoek was de indruk dat proefpersonen bij neurologisch onderzoek in een bodyscanner stelselmatig minder goed roken dan zij eerder in zittende positie hadden gedaan. De voorlopige waarneming bleek eenvoudig te bevestigen. De geblinddoekte jonge proefpersonen (leeftijd rond 23 jaar) moesten in beide lichaamshoudingen ruiken aan een soort viltstiften (Sniffin Sticks) waarvan het vilt was gedrenkt in een oplossing van PEA. In een set van 15 viltstiften was de concentratie PEA in elke volgende pen twee keer zo hoog als in de vorige. De test was erop gericht vast te stellen wanneer de proefpersonen de aanwezigheid van PEA in de reeks opklimmende concentraties voor het eerst definitief konden bevestigen. Het verschil tussen liggen en zitten kwam gemiddeld neer op een verdubbeling van de concentratie.

Een verklaring voor het fenomeen is er nog niet. Als een zittend persoon gaat liggen stroomt er meer bloed naar zijn hoofd waardoor ook het weefsel hier en daar wat zwelt. Het staat vast dat daarbij ook de vorm van de neusholte verandert. Er is nog geen aanwijzing dat dit het ruiken beïnvloedt. Al eerder is aangetoond dat ook het hoorvermogen in liggende positie lager is dan in zittende. Er zijn meer lichaamsfuncties, zoals het ruimtelijk geheugen en de temperatuurregulatie van het lichaam, afhankelijk van de houding.