Veel bekeuringen voor stropen vis

Kerkrade, 7 febr. Het Visstroperijteam Friesland heeft in 2005 22 personen bekeurd voor visstroperij. Bij veertien andere overtredingen kon het team de verdachten niet achterhalen. De in beslag genomen vis oversteeg de 1.000 kilogram. Het ging vooral om snoekbaars. Er zijn afgelopen jaar twaalf fuiken en 13 kilometer staande netten geconfisqueerd. Dat heeft de Algemene Inspectiedienst (AID) vandaag bekendgemaakt. Er werden veel verdronken watervogels gevonden in de netten.