Rijbewijs zwaarder, maar niet duurder

Vanaf eind 2007 moeten aankomende automobilisten een verzwaard rijexamen en een ander theorie-examen afleggen. Dit mag kandidaten geen extra geld kosten.

Jonge automobilisten moeten straks een beter verkeersinzicht krijgen, beter gevaar leren herkennen, en beter zelfstandig leren rijden, zo zegt een woordvoerder van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Met het nieuwe examen hoopt het ministerie het aantal ongevallen onder jonge bestuurders omlaag te brengen. In 2004 vonden volgens het CBS 319 bestuurders van auto's de dood in het verkeer, waarvan 93 jonger waren dan 25 jaar.

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) wilde al langer een nieuw examen met een extra praktijkexamen. Maar dat laatste wilde minister Peijs niet, omdat het voor de kandidaat te duur zou worden. Het CBR heeft begrip voor de keuze van de minister om het gefaseerde examen, vanwege de extra kosten en administratieve lasten, niet over te nemen, zo zegt een woordvoerder. 'Wij hopen wel dat er te zijner tijd een evaluatie komt waardoor de gefaseerde structuur een nieuwe kans krijgt. In onze ogen zou dat een nog groter effect hebben op de verkeersveiligheid. En voor de kandidaat is het prettig te weten dat er meerdere toetsmomenten zijn die meetellen voor het eindoordeel. Nu blijft het een momentopname.'

Volgens het CBR zal een examinator tijdens het nieuwe examen straks niet meer zeggen waar de kandidaat links of rechts moet, maar moet deze zelf een route van A naar B plannen. Examenkandidaten worden bekwaamd in 'Het Nieuwe Rijden', dat moet leiden tot brandstofbesparing, minder reparaties en een veiliger rijstijl.

Branchevereniging Bovag (rij-opleidingen) is ook blij met de uitbreiding van het examen, maar 'teleurgesteld' dat er geen tussentijdse toets in het rijexamen is opgenomen, zo zegt een woordvoerder. De Bovag is bang dat straks meer kandidaten hun rijexamen niet zullen halen en alsnog duurder uit zijn omdat ze vaker herexamen moeten doen.

De ANWB wil ook een extra toets, zegt een woordvoerder, maar de ANWB wil deze wat later, bijvoorbeeld twee jaar, ná het behalen van het rijbewijs. De extra kosten daarvan voor de bestuurder wegen niet op tegen de voordelen van veiliger verkeer, zegt de vereniging.