Privacybeschermer wil uitleg Verdonk

Den Haag, 7 febr. Het College Bescherming Persoonsgegevens betwijfelt of minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) gegevens publiek mocht maken over Taïda Pasic, die zich verzet tegen uitzetting. De toezichthouder op bescherming van de privacy heeft de minister uitleg gevraagd.

Pagina 3