Ondernemers: snel nieuwe weg A'dam

Het kabinet en de Tweede Kamer moeten nog dit jaar besluiten een snelweg in de vorm van een tunnel aan te leggen tussen de knooppunten Muiderberg en Holendrecht, bij Amsterdam.

Dat staat in een notitie die het bedrijfsleven van de noordvleugel in de Randstad vanmiddag heeft gepresenteerd. De notitie wordt onderschreven door ondernemersvereniging VNO/NCW, Kamers van Koophandel, transporteurs en vakcentrales.

Aanleg van een tunnelsnelweg tussen de bestaande snelwegen A6 en A9 is volgens de organisaties noodzakelijk om zowel de natuur te sparen in het gebied als de bereikbaarheid te vergroten van de regio tussen Almere en Schiphol. Met een tunnelvariant is het goed mogelijk om de natuur in het gebied te sparen, zo menen de organisaties. Een nieuwe snelweg verbetert het vestigingsklimaat van de economisch belangrijke regio en draagt bij aan de ontwikkeling van Almere tot een stad van uiteindelijk meer dan 300.000 inwoners, aldus de organisaties.

De aanleg van de tunnelvariant zou in totaal 4,9 miljard euro kosten, achthonderd miljoen méér dan de variant waarbij de bestaande snelwegen worden uitgebreid. De baten van een nieuwe snelweg zijn echter veel groter dan uitbreiding van bestaande wegen, aldus de notitie, waarvan de werkzaamheden alleen al tot grote overlast zouden leiden, aldus de notitie.

Behalve een nieuwe snelweg zou ook een verbinding tussen Amsterdam en Almere over het IJmeer nodig zijn, vinden de organisaties. Verder pleiten zij voor meer openbaar vervoer in de regio, alsmede de landelijke invoering van de kilometerheffing.

Tegen de aanleg van de verbinding A6/A9 is veel verzet van omwonenden, natuurorganisaties en lokale bestuurders.