Niet terughoudendheid, maar angst is drijfveer

In de discussie over de spotprenten wordt gesproken over de balans tussen vrijheid van meningsuiting en respect voor religieuze opvattingen. De Britten zijn `trots op hun zelfbeheersing`, commentatoren in Amerika `spraken de laatste dagen met verwondering over het gebrek aan respect in Europa voor religie` (NRC Handelsblad, 6 februari).

De rillingen lopen mij over de rug. Alsof de terughoudendheid iets met respect te maken heeft! Alsof de (Britse) media niet smullen van iedere rel. Angst, daar gaat het over. Waarom wordt daar niet meer over geschreven? Wellicht is het vanuit overwegingen van veiligheid beter geen spotprenten te publiceren.

Maar laten we dan onder ogen zien dat we bang zijn en daar onze lessen uit trekken. Het `respect-voor-andere-religie`s-verhaal` maskeert het eigenlijke probleem: angst.

www.nrc.nl/opinie: Een verdere selectie uit de brieven

    • A. Bosch Delft