Migraine te verhelpen met ingreep aan hart

ROTTERDAM, 7 febr. Mensen die last hebben van migraine en een aangeboren opening hebben tussen beide hartboezems, hebben een goede kans hun hoofdpijn kwijt te raken als een cardioloog de opening tussen beide hartholtes dicht. Dat concludeert cardioloog in opleiding Marco Post uit het Antoniusziekenhuis in Nieuwegein. Post promoveert morgen aan de Universiteit Utrecht. Post deed een toevalsbevinding. Patiënten bij wie de onbedoelde verbinding tussen de boezems was gesloten - niet omdat ze migraine hadden maar omdat ze om andere redenen last van die aanlegfout hadden - meldden dat ze minder last van migraine hadden. Post besloot daarna tot een enquête onder alle 105 geholpen patiënten in het Nieuwegeinse ziekenhuis. Van de 84 mensen die de vragenlijsten terugstuurden, had vóórr de operatie 45 procent last van migraine en na de operatie nog 35 procent. Er zijn inmiddels zeven onderzoeken bekend naar het verband tussen het gesloten boezemgat en migraine, maar een goed onderzoek moet nog worden uitgevoerd.