Generaal Aoun en Herzbollah eens in Libanon

Twee zwaargewichten ter weerszijden van het politieke krachtenveld in Libanon, de shi'itische leider van Hezbollah, sjeik Hassan Nasrallah, en de rechtse, maronitisch-christelijke generaal Michel Aoun hebben een akkoord gesloten, dat volgens waarnemers baanbrekend kan zijn voor de toekomstige verhoudingen in het land. De als pro-Syrisch bekend staande sjeik Nasrallah en generaal Aoun, juist fel anti-Syrisch, maakten hun monsterverbond gisteren bekend op een gezamenlijke persconferentie die op televisie werd uitgezonden.

Volgens waarnemers hebben beiden uit opportuniteit besloten tot een politieke alliantie, onder andere met het oog op een tussentijdse verkiezing voor een parlementszetel. Maar, zeggen de waarnemers ook, hun aangekondigde samenwerking, mits ze stand houdt, zal ook vergaande politieke gevolgen hebben in Libanon, nu het land is bevrijd van de aanwezigheid van Syrische troepen.

Beide leiders zeiden gisteren een akkoord op tien punten te hebben gesloten. Dat voorziet onder andere in bestuurlijke hervorming, bestrijding van corruptie en het opstellen van nieuwe wetgeving voor verkiezingen. Maar ook voor gevoelige kwesties, waarover grote verdeeldheid bestaat in Libanon, is een gezamenlijke benadering afgesproken. Daarbij gaat het onder andere om het vaststellen van grenzen, het aanknopen van diplomatieke relaties met Syrië, de ontwapening van milities van Hezbollah en Palestijnse facties in Libanon en de toekomst van het omstreden, door Israël bezette grensgebied waarin de Sheeba boerderijen zich bevinden.

Ontwapening van de fundamentalistische beweging Hezbollah, door de VS beschouwd als een terreurorganisatie, is een heikel punt voor sjeik Nasrallah. Gisteren werd duidelijk dat ontwapening nog wel even kan duren. Die 'moet worden beschouwd in het raamwerk van een nationale dialoog en een ronde-tafeloverleg' en is afhankelijk van 'de bevrijding van de Sheeba boerderijen , de vrijlating van Libanezen in Israëlische gevangenissen en de verdediging van Libanon tegen Israëlische bedreigingen', zei sjeik Nasrallah.

In de regering, gevormd na de Syrische terugtocht, is Hezbollah opgenomen. De uit ballingschap teruggekeerde Aoun veroverde vorig jaar het grootste deel van de christelijke stemmen, maar zijn partij is niet in de huidige regering vertegenwoordigd.