Emancipatie op ministeries 'teleurstellend'

Het is slecht gesteld met het vrouwen-emancipatiebeleid op de Nederlandse ministeries. Dit beleid heeft een nieuwe impuls nodig.

Dit stelt de Visitatie Commissie Emancipatiebeleid (VCE), die sinds 2004 in opdracht van minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) onderzoek heeft gedaan naar het emancipatiebeleid op de ministeries. Voorzitter van de commissie Elfferich-Lodders noemt de resultaten van het onderzoek 'teleurstellend'. De commissie constateert dat het emancipatiebeleid op de ministeries is weggezakt.

De commissie deed onderzoek naar het langetermijnbeleid van de departementen om verschillen tussen mannen en vrouwen te verkleinen. De tussenrapportage met de titel Dat moet echt beter werd gisteren aangeboden aan De Geus. De minister zei bij de presentatie dat Nederland de Europese doelstelling om in 2010 65 procent van de vrouwen aan het werk te hebben waarschijnlijk niet haalt.

De commissie beveelt De Geus aan om de coördinerend rol op het gebied van emancipatie weer actief op te pakken. Uit het onderzoek blijkt dat de aandacht voor emancipatie wegzakt als er binnen het departement geen centrale stimulering en ondersteuning is. Centrale stimulering blijkt afwezig op de ministeries van Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Economische Zaken, Financiën, Justitie, Verkeer en Volksgezondheid. Positiever is de commissie over Defensie, Onderwijs, Ontwikkelingssamenwerking, Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

Bijna alle bewindslieden werkten mee aan het onderzoek. Zo voerde de commissie kennismakingsgesprekken met ministers. Alleen minister Kamp (Defensie, VVD) weigerde dit.

Oud-CDA-voorzitter Elfferich-Lodders pleit voor een nieuwe impuls. Volgens haar is er ten onrechte sprake van 'een collectief gevoel' dat het wel goed geregeld is sinds de emancipatiegolf van circa dertig jaar geleden.

Minister De Geus riep vanmorgen mannen op om bij de verkiezingen op 7 maart op een vrouw te stemmen. Volgens hem zitten er te weinig vrouwen in de lokale politiek.