Correcties & Aanvullingen

Verdonk

In het artikel Verdonk beticht Kosovaarse scholiere van fraude (6 februari, pagina 1) stond een onvoltooide zin. Die had moeten luiden: Volgens de woordvoerder van Verdonk zijn de medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 'in een kwaad daglicht gesteld' en ondervinden ze er in hun werk last van.