CDA blijft tegen plan Brinkhorst

Het CDA weigert in te stemmen met het wetsvoorstel van minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66) om de energiesector op te splitsen.

De splitsing van de energiebedrijven zal huishoudens volgens het CDA honderd euro meer per jaar kosten. 'Als het wetsvoorstel blijft zoals het is, gaat het CDA niet akkoord', zegt Kamerlid Jos Hessels, energiewoordvoerder voor het CDA. 'Meer dan honderd euro extra op de energierekening is voor ons onaanvaardbaar.'

De splitsing is de kern van het wetsvoorstel voor de liberalisering van de energiesector, waaraan Brinkhorst zijn politieke prestige heeft verbonden. Aanstaande maandag debatteert de Kamer over het voorstel om de energiebedrijven te splitsen in leveringsbedrijven en netwerkbedrijven. Als de wet wordt aangenomen, mogen de huidige aandeelhouders van de energiebedrijven - provincies en gemeenten - de leveringsbedrijven in hun geheel verkopen, maar moeten ze de netwerken in bezit houden. Op termijn wil Brinkhorst toestaan dat 49 procent van de netwerken wordt geprivatiseerd. Het management van de energiebedrijven en de vakbonden zijn tegen splitsing; de aandeelhouders zijn verdeeld.

In de Tweede Kamer tekent zich een alternatieve meerderheid af voor Brinkhorsts plan van VVD en D66 en de oppositiepartijen PvdA en GroenLinks. De SP is op grond van de werknemersbelangen in de energiebedrijven tegen de splitsingswet. De vakbonden vrezen banenverlies - gisteren bracht Brinkhorst een onderzoek naar buiten waaruit zou blijken dat er geen sprake zal zijn van minder werkgelegenheid.

Volgens Hessels is Brinkhorst veel te optimistisch over de kosten van de splitsing. De minister heeft gezegd dat de ontvlechting van de leverings- en netwerkbedrijven 500 miljoen euro aan kosten met zich meebrengt. Daarnaast zijn er kosten die voortvloeien uit leasecontracten met Amerikaanse investeerders.

    • Roel Janssen