Camera's van IAEA in Iran moeten weg

Iran heeft het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) opgedragen om voor medio deze maand camera's en andere detectieapparatuur bij zijn nucleaire installaties weg te halen. Het gaat om camera's die worden gebruikt voor vrijwillige inspecties.

De regering in Teheran heeft dat gisteren laten weten in een brief. Daarin stelt zij het IAEA er formeel van op de hoogte niet langer mee te werken aan vrijwillige, aanvullende inspecties.

De stap, waarmee Teheran al herhaaldelijk dreigde, volgt op het besluit van de bestuursraad van het IAEA, zaterdag, om de kwestie-Iran voor te leggen aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De bestuursraad besloot daartoe in grote meerderheid uit vrees dat Iran nucleaire technologie niet alleen vreedzaam wil toepassen, maar ook wil aanwenden voor het maken van atoombommen.

In reactie op het besluit van de IAEA-bestuursraad kondigt de Iraanse regering in haar brief ook met zoveel woorden aan dat Iran na ruim twee jaar weer zal beginnen met de verrijking van uranium. Het hoofd van het Iraanse nucleaire onderhandelingsteam, Ali Larijani, zei gisteren dat inspecteurs van het IAEA op korte termijn naar Iran zullen afreizen om daar toezicht te houden op de hervatting van het verrijkingsproces. Larijani zei dat Iran daar binnen enkele dagen mee zal beginnen, maar hij wilde niet zeggen op welke datum precies. In de brief aan het IAEA wordt die datum wel genoemd, zei hij.

Het aangekondigde opschorten van de 'vrijwillige' medewerking aan inspecties door het IAEA betreft het zogeheten 'Additionele Protocol' van het NPV, het internationale verdrag tegen de verspreiding van kernwapens. Iran blijft zich, anders dan waartoe Noord-Korea in 2003 besloot, wel onderwerpen aan de basisverplichtingen van het uit 1970 daterende Non-proliferatieverdrag. In concreto betekent dat dat het aantal inspecties van het IAEA in Iran op last van Teheran sterk zal worden verminderd, en dat kort van te voren aangekondigde verrassingsbezoeken van inspecteurs aan nucleaire installaties helemaal niet meer aan de orde zijn.

In zijn schrijven aan het secretariaat van het IAEA in Wenen stelt Iran: 'Met ingang van de datering van deze brief zullen alle vrijwillig opgeschorte, niet wettelijk verplichte maatregelen, inclusief de voorzieningen van het Additionele Protocol, en zelfs meer dan die, worden opgeschort.' Volgens functionarissen van het IAEA wordt met de 'vrijwillig opgeschorte maatregelen' verwezen naar Irans eerdere bereidheid om de verrijking van uranium te bevriezen. Ook staat in de brief: 'Alle van kracht zijnde maatregelen van het Agentschap, gericht op inperking en toezicht (op het nucleaire programma van Iran), die verder gaan dan de normale veiligheidsmaatregelen van het Agentschap zouden tegen medio februari 2006 verwijderd moeten zijn.' (Reuters)