Wil de ware Mohammed opstaan?

Moslims aller landen zijn woedend over een aantal spotprenten die maanden geleden in een lokale Deense krant zijn afgedrukt. De woede richt zich, behalve tegen het enkele feit dat de profeet Mohammed is afgebeeld, met name tegen de prent waarop hij te zien is met een zwarte tulband waarin een bom verborgen is.

De vereenzelviging van de stichter van een wereldgodsdienst met terrorisme gaat velen te ver. Dat mag zo zijn.

In zijn pleidooi in de rechtszaak tegen de Hofstadgroep verklaarde die andere Mohammed (B.) evenwel het volgende: ”Degenen die beweren dat Mohammed een pacifist is, zijn leugenaars en onwetend.

De profeet heeft opdracht gegeven heidenen te doden” (NRC Handelsblad, 2 februrari). Daarmee kun je twee kanten op. Of B. heeft gelijk en de islam is inderdaad een terroristische godsdienst. Of B. maakt een karikatuur van de islam.

Maar als dat laatste het geval is, waar blijven dan de moslims die tegen hem te hoop lopen, zijn portret verbranden en zijn naam tot in de eeuwigheid vervloeken?

    • M. de Korte