Stress bij jonge apen goed voor later

Gedoseerde stress op de kinderleeftijd is goed om als volwassene wat stressbestendiger te zijn. Althans bij apen.

Dat blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse Stanford University onder jonge Grijsgroene doodshoofdaapjes (Samiri sciureus) en hun moeders. De apen leefden in groepen van ongeveer tien dieren, bestaande uit een paar moederdieren met hun jongen.

Het experiment is uitgevoerd om te achterhalen in hoeverre stress op jonge leeftijd de kiem legt voor stressweerstand op latere leeftijd. Experimenten bij knaagdieren hadden daarvoor duidelijke aanwijzingen geleverd.

De toegediende milde stress bestond uit het uit de groep halen en alleen in een kooi plaatsen naast een groep niet-verwante apen, gedurende één uur per week. Het overkwam alle jonge dieren in de experimenteergroep elke week, tien weken lang, op de leeftijd van 17 tot 27 weken. Tegelijkertijd groeide er een controlegroep op van moeders en hun jongen die helemaal niet uit de kooi werden geplaatst. Ook was er een groep waarin het jong mét moeder een uur lang alleen in de stressvolle, vijandige omgeving werd gezet.

Dat laatste werd gedaan omdat uit knaagdieronderzoek niet duidelijk was of de stress van het alleenzijn, of vooral de daarop volgende extra zorg van het moederdier de weerstand tegen stress op latere leeftijd verhoogt.

In de leeftijd van 17 tot 27 weken worden de jonge doodshoofdaapjes langzaam maar zeker zelfstandig. Ze eten vooral vast voedsel, drinken nog maar weinig bij hun moeder en bewegen zich apart van de moeder door de kooi.

Uit het onderzoek werd duidelijk dat de moederlijke zorg, tijdens of in het etmaal na de toegediende stress, er niet veel toe doet bij het ontwikkelen van een zekere stressbestendigheid op latere leeftijd. De dieren die samen met hun moeder uit de kooi werden gezet, kregen wat minder aandacht van hun moeders dan de dieren die een uur alleen werden geplaatst. De stressbestendigheid werd gemeten op een leeftijd van gemiddeld 38 weken, toen de dieren vrijwel volwassen waren. De dieren met een vroege stresservaring reageerden duidelijk rustiger dan de dieren die steeds bij hun moeder waren geweest.