'Sta pal tegen intimidatie'

Staatssecretaris Nicolaï wil dat politiek en media duidelijk maken dat over de vrijheid van godsdienst en over de vrijheid van meningsuiting niet te onderhandelen valt.

'We moeten het gesprek aangaan, maar niet om met iemand met een compromis te komen', zegt Atzo Nicolaï, staatssecretaris van Buitenlandse zaken (VVD) na het weekeinde waarin de Deense cartoons tot rellen leidde. 'We moeten beter duidelijk maken dat de vrijheid van meningsuiting absoluut onmisbaar, onaantastbaar en cruciaal is in de vrije wereld'. De grens aan die vrijheid, zegt Nicolaï, 'wordt niet door de politiek bepaald, maar door de rechter'.

De minister-president wees vrijdag in zijn persconferentie nog op het noodzakelijk evenwicht tussen vrijheid van meningsuiting en verantwoordelijkheidsbesef.

'Er is niets op tegen wanneer een cartoonist of krantenredactie gewetensvol te werk gaat. Maar de politiek moet nu maar één signaal afgeven: dat er aan de vrijheid van meningsuiting niet getornd mag worden. Het eerste gebod is nu dat iedereen rustig moet blijven: de zaak wordt door verkeerde krachten gebruikt voor een hetze tegen het Westen.

'Ik wil niet polariseren, maar we moeten onze positie duidelijk maken: over de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst valt niet te marchanderen. En wie van die vrijheid gebruik maakt, kan op bescherming rekenen. Dat is belangrijk, omdat we ons al enige tijd op een hellend vlak bevinden. Er zijn columnisten en cabaretiers die bepaalde dingen niet durfden. Als dat is omdat men niet wil kwetsen - niets op tegen. Maar als dat het gevolg is van intimidatie hoort de politiek pal te staan'.

Hoe moet 'het gesprek' vorm krijgen?

'Daarover wordt nagedacht. In de toekomst zou het Mediterrane Huis [een cultureel centrum voor onder andere Marokkanen en Turken in Nederland, red.] een goede plaats zijn. Voorop staat dat in elk gesprek - of het nu met de Arabische landen of vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap in Nederland is - duidelijk gemaakt moet worden dat de acties van thans geen enkel effect hebben bij ons. Een gesprek is altijd mogelijk. Tenslotte leven in het Westen ook wel bedenkingen tegen de inhoud van sommige uitingen in de moslimwereld, zoals zaken die tegen antisemitisme aanhangen.'

Minister Donner heeft onlangs geageerd tegen de doorgifte van enkele Arabische tv-zenders. Is dat niet in strijd met uw standpunt?

'Ik laat dat voor zijn rekening'.

    • Raymond van den Boogaard