Oude nederzetting in terp Oostrum

Dokkum, 6 febr. In de terp van het Friese dorpje Oostrum zijn resten van een nederzetting uit de Trechterbekercultuur gevonden. De nederzetting dateert van 3400 tot 2850 voor Christus. Dat heeft de gemeente Dongeradeel vanochtend in Dokkum bekendgemaakt. De vondst bestaat uit scherven aardewerk, vuurstenen en stenen werktuigen. De vondsten zijn bijzonder, omdat er weinig kennis is over de woonplaatsen van Trechterbekercultuur. ”We kennen de mensen uit de Trechterbekercultuur vooral van de hunebedden. Maar we weten weinig van hun woonplaatsen”, aldus een zegsman van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek.