Ombudsman krijgt veel klachten UWV

Den Haag, 6 febr. De Nationale Ombudsman heeft vorig jaar de meeste klachten ontvangen over uitkeringsinstantie UWV. Het waren er 1.670, 23 procent meer dan in 2004, blijkt uit het jaarverslag van Nationale Ombudsman. De Ombudsman verwerkt alle klachten van burgers over overheidsinstanties. De klachten over UWV gaan vooral over trage procedures, gebrekkige informatie en bejegening van klanten. UWV vindt het aantal grieven ”vervelend”, maar zegt al veel te doen om ze te verminderen, onder meer met cursussen voor medewerkers.