Moslimterroristen hebben islam beledigd

Opmerkelijk aan de protesten van de moslimwereld is dat de spotprenten worden opgevat als een belediging van de profeet en de islam. Dat zou redelijk zijn als de spotprenten als moslimpesterij waren begonnen. Dat zijn ze echter niet, ze zijn een reactie op moslimterrorisme dat met name door Osama bin Laden stevig op de kaart is gezet. De terroristen hebben de islam en de profeet ernstig beledigd en onteerd. De moslimwereld moet de terroristen als heiligschenners excommuniceren.

    • Hubert Pellikaan