Merkel: Iran overschrijdt een 'rode lijn'

In scherpe bewoordingen en met een verwijzing naar nazi-Duitsland heeft bondskanselier Angela Merkel dit weekeinde Iran veroordeeld. Teheran heeft volgens Merkel een 'rode lijn' overschreden.

We willen en moeten voorkomen, aldus de bondskanselier, dat Iran zijn nucleaire programma verder ontwikkelt. Een reactie is noodzakelijk, aldus Merkel, wegens de 'volledig onacceptabele provocaties van de Iraanse president. Ik zegt dit in het bijzonder als Duitse bondskanselier: een president die het bestaansrecht van Israël ter discussie stelt, een president die het bestaan van de holocaust ontkent, kan niet verwachten dat Duitsland in deze kwestie ook maar de geringste tolerantie aan de dag legt. Wij hebben van onze geschiedenis geleerd.'

Merkel sprak zaterdag, kort voor bekend werd dat de IAEA de kwestie-Iran verwijst naar de VN-Veiligheidsraad, in München op een conferentie over veiligheids- en defensievraagstukken, waar ministers van Defensie, hoge militairen, volksvertegenwoodigers en deskundigen op het gebied van internationale betrekkingen samenkwamen. Vrijwel eenstemmig werd Iran gehekeld.

De Amerikaanse minister van Defensie Donald Rumsfeld riep op tot een diplomatieke oplossing van de kwestie. Hij noemde het Iraanse regime 'de voornaamste sponsor van terrorisme in de wereld'. Washington, aldus Rumsfeld, staat achter de Iraanse bevolking, die in meerderheid niet internationaal geïsoleerd wil raken.

Namens Iran wees plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi erop dat verwijzing van de kwestie naar de VN-Veiligheidsraad neerkomt op 'een escalatie van het conflict'. Op grond van een Iraanse wet heeft Teheran dan geen andere keuze dan de samenwerking met de wereldgemeenschap op dit gebied op te schorten, aldus de Iraniër. 'Dan moet die wet veranderd worden', wierp Merkel tegen.

De Franse minister van Defensie, Michèle Alliot-Marie, zei dat het hele systeem van non-proliferatie van kernwapens wordt ondergraven, als landen als Iran en Noord-Korea hun verplichtingen niet nakomen. 'Dat risico kunnen we niet nemen.' Haar Russische collega Sergei Ivanov waarschuwde in verband met mogelijke strafmaatregelen tegen Iran voor de beperkte effectiviteit van sancties.