Meldingen risicokind in één systeem

Jeugdhulpverleners moeten ernstige zorgen over een kind landelijk kunnen gaan melden. Zo kunnen ze zien of er collega's zijn die de zorgen delen. Zij moeten dan gezamenlijk hulp voor het kind organiseren.

Bij zorgen om een kind sturen hulpverleners een elektronische waarschuwing naar een database. Als in die database meerdere waarschuwingen binnenkomen over hetzelfde kind - een 'match' - worden de betreffende hulpverleners direct ingelicht. Staatssecretaris Ross (Welzijn) is voorstander van een landelijk 'signaleringssysteem'.

Een dergelijk signaleringssysteem werkt al in Rotterdam, Leeuwarden en Hengelo/Enschede. Deze gemeenten spraken vanmiddag met Ross over een landelijke database waarvoor ze expertise kunnen leveren. Als ouders verhuizen kunnen zorgen over een kind toch gematcht worden.

Het computersysteem waarmee de waarschuwingen worden verzonden is gebaseerd op internet. Daardoor kunnen alle instellingen voor jeugdhulpverlening, ongeacht hun automatiseringssysteem, eenvoudig meedoen. Het signaal is zodanig versleuteld dat alleen instellingen die zijn aangesloten op het signaleringssysteem het kunnen afgeven en ontvangen.

De waarschuwing die naar de database wordt gezonden, meldt naam en sofinummer van het kind en de contactgegevens van de hulpverlener. De aard van de problemen wordt niet vermeld om de privacy niet te schenden.

Een match (twee of meer waarschuwingen over eenzelfde kind) wordt elektronisch gemeld bij de betrokken hulpverleners. Die zijn verplicht contact op te nemen en met elkaar te bepalen welke hulp kan worden geboden.

Het signaleringssysteem werkt alleen als belangrijke hulpverlenende instellingen meewerken, zoals huisartsen- en verloskundigenpraktijken, ziekenhuizen, consultatiebureaus, Bureau Jeugdzorg, politie, jeugdwerk en scholen. Gert-Paul van 't Hoff, in Rotterdam verantwoordelijk voor het signaleringssysteem: 'Dit systeem moet voorkomen dat hulpverleners achteraf zeggen als het fout is gegaan, 'Als we dit of dat hadden geweten, hadden we wél ingegrepen'.'

    • Sheila Kamerman