Haatzaaiende imams horen hier niet

Geschokt en onthutst zag ik afgelopen vrijdag in het NOS-journaal een gedeelte van een preek van een iman in een Haagse moskee. Haat, intolerantie, opruiing, overtuigd van zijn eigen gelijk, demagogie, onaangepast: deze trefwoorden pasten bij deze preek. De preek was niet in het Nederlands, wel was het journaalfragment ondertiteld. Hitler en Goebbels zouden er nog wat van hebben kunnen leren.Hoe bestaat het, dat wij in Nederland mensen als deze iman toelaten en zijn boodschap laten verkondigen. Het staat voor alles waar wij tegen zijn en tekent de denktrant van vele moslimleiders. Willen zij hier wonen en werken, dan zullen zij zich moeten conformeren aan de spelregels van onze samenleving, waar een gezonde dosis spot en zelfkritiek bij horen.

Ik hoop (maar ben bang dat het niet zo is) dat deze iman niet representatief voor de gemiddelde iman is, anders staat ons nog wat te wachten.

    • Piet de Geus Vledderveen