'Geef Polen toegang tot de arbeidsmarkt'

Oude EU-lidstaten zouden er economisch van profiteren als ze hun grenzen openstellen voor werknemers uit de nieuwe lidstaten, zoals Polen.

Dat schrijft Europees Commissaris Vladimir Spidla (Sociale Zaken) in een rapport dat hij woensdag zal presenteren.

Na de toetreding van tien nieuwe landen tot de Europese Unie in 2004 legden de meeste oude lidstaten beperkingen op aan werknemers uit de nieuwe lidstaten. Het rapport van Spidla, een Tsjech, ligt gevoelig omdat landen binnenkort moeten besluiten of ze die beperkingen willen verlengen. Ze mogen daarmee doorgaan tot 2011. Naar verluidt is de Commissie intern verdeeld over het rapport.

Vakcentrale FNV is niet tegen het openstellen van de Nederlandse grenzen voor werknemers uit de nieuwe lidstaten. Maar volgens de grootste Nederlandse vakcentrale moet daartegenover staan dat de controle op de naleving van CAO's strenger wordt om te voorkomen dat buitenlandse werknemers tegen lagere lonen gaan werken, zegt FNV in een reactie.

Een woordvoerder van Spidla ontkende vanmorgen dat zijn rapport moet worden opgevat als een advies aan lidstaten om hun grenzen nu te openen. Landen, waaronder Nederland, mogen dat zelf beslissen. Het rapport heet een 'analyse' te zijn van wat er na de toetreding van de nieuwe landen is gebeurd. Drie lidstaten - Groot-Brittannië, Ierland en Zweden - besloten direct bij de toetreding in 2004 al hun grenzen te openen.

Uit het rapport van Spidla blijkt volgens zijn woordvoerder 'dat de landen die geen overgangstermijn hadden voor werknemers uit de nieuwe lidstaten er hun economie op vooruit hebben zien gaan. De werkloosheid is daar gedaald en er zijn meer mensen aan de slag.' De woordvoerder wilde nog niet verder ingaan op de inhoud van het rapport.

De FNV stelt als voorwaarde aan de openstelling van de grenzen dat bestaande regels voor de toepassing van CAO's beter worden nageleefd. Het is nu al zo dat Nederlandse werkgevers op buitenlandse werknemers de geldende CAO-afspraken moeten toepassen. Volgens de FNV worden de CAO's vaak niet nagekomen, of omzeild.