Europa moet zich niet laten uitspelen

Nu zou Europa als één Europa moeten optreden. Dan pas kan er een Europees gevoel ontstaan. Maar zolang het ene land zich door de andere in de steek gelaten voelt, krijgt Europa iets meelijwekkends. Zolang dit probleem niet wordt opgelost, kan geen sprake zijn van één Europa dat aanzien geniet in de rest van de wereld.

www.nrc.nl/opinie:Een verdere selectie uit de brieven

    • E. Meijers