Ernstig vervuilde sloten bij Schiphol

Het water in sloten rond Schiphol is zwaar vervuild met glycol, een antivriesmiddel dat de luchthaven de afgelopen weken veelvuldig heeft gebruikt om de vleugels van vliegtuigen ijsvrij te maken. 'In sommige sloten is alle zuurstof verdwenen. Daardoor gaan de vissen dood. Alle leven is uit de sloot verdwenen', aldus het Hoogheemraadschap Rijnland.

De verontreiniging met glycol treedt elk jaar in lichte vorm op. Dat de vervuiling nu zo ernstig is, wijt de luchthaven Schiphol aan een periode van relatieve droogte. 'Daardoor is de verdunde glycol niet geleidelijk uitgespoeld. Het is als een prop geconcentreerd in het riool en er ineens uitgekomen', aldus een woordvoerder van Schiphol. Bovendien was de afgelopen weken relatief veel de-icing noodzakelijk, door langdurige schommelingen van de temperaturen rond het vriespunt.

De luchthaven is volgens de woordvoerder 'hard aan het werk' om op aanwijzingen van het hoogheemraadschap de schade aan het milieu te beperken en 'de troep weg te krijgen'. De zwaarst vervuilde sloten zijn vandaag 'belucht'. Grootste punt van zorg is de dag van morgen, waarvoor regen is voorspeld. Een grote hoeveelheid van het in geconcentreerde vorm giftige middel glycol zou morgen met het regenwater de riolen van de luchthaven kunnen uitspoelen en mogelijk de boezemwateren van de Haarlemmermeer bereiken, zoals de Ringvaart. Om dat te voorkomen, is afgelopen weekeinde een begin gemaakt met het afdammen van sloten en de aanleg van bassins, waarin het vervuilde water wordt opgevangen.

De luchthaven heeft van het hoogheemraadschap tot komende vrijdag de tijd gekregen om het zuurstofgehalte in de sloot terug te brengen tot het minimaal noodzakelijk niveau van 3 milligram per liter, op straffe van een dwangsom van 300.000 euro per dag, met een maximum van zes dagen.

De verontreiniging van het oppervlaktewater is aangetroffen op het bedrijventerrein Schiphol-Rijk in het zuidwesten, op Schiphol-Noord en in Schiphol Centrum, tussen terminal en snelweg A4.

    • Arjen Schreuder