De stemming

Gezellige mensen

Boris Dittrich is sinds afgelopen vrijdag gewoon Tweede-Kamerlid. Maar op de eigen televisiezender van D66, www.d66tv.nl, is Dittrich nog altijd de fractievoorzitter. 'Fractievoorzitter Dittrich is niet bij ons, maar hij is wel in onze geest', zegt gespreksleider Arjen de Wolff, fractiemedewerker.

Dittrich speelt op d66tv de rol van vragensteller. De vragen zijn vooraf opgenomen. De studiogasten, Kamerlid Van der Ham, voorzitter Dales en de Haagse lijsttrekker De Jong, geven antwoord.

'Als je in het buitenland bent en Nederlanders ontmoet, dan zeggen ze vaak: D66'ers, die herkennen we zo. Maar wat maakt ons nou anders?'

Niet de manier waarop de partij omging met de kwestie-Afghanistan natuurlijk. De uitzending is weken geleden opgenomen. Volgens Van der Ham denken 'D66'ers niet dat Nederland het centrum van de wereld is'. De Jong: 'Het enthousiasme. We vinden het geweldig om dingen te doen.' Dales: 'D66'ers zijn gezellige mensen.' (GV)

Vreemdelingen

Iedereen die de afgelopen vijf jaar onafgebroken een geldige verblijfsvergunning had, mag op 7 maart stemmen. Dat geldt voor burgers uit andere EU-landen en voor 'vreemdelingen' van daarbuiten. Maar in de praktijk zorgden vervuilde bestanden van de IND er tijdens de verkiezingen van 1998 en 2002 voor dat nogal wat buitenlandse kiesgerechtigden geen oproep kregen. Bij de komende raadsverkiezingen moet het goed gaan, schrijft minister Verdonk (Vreemdelingenzaken, VVD) aan de Kamer.

De IND heeft in samenwerking met een aantal gemeenten een nieuwe, waterdichte methode ontwikkeld. Gemeenten konden tot 10 januari een cd-rom met namen van kiesgerechtigde vreemdelingen opsturen. Die werden vervolgens gecontroleerd. Verdonk geeft de garantie dat daarmee de verkiezingen, voor wat betreft het kiesrecht voor vreemdelingen, 'op correcte, democratische wijze' verlopen. (JV)

In de file

Inwoners van de Limburgse gemeente Margraten hebben bij de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart maar weinig te kiezen. Alleen CDA, VVD, Samenwerkingsverbang Margraten en de Fractie Gemeenschapsbelangen doen mee. De combinatie PvdA-D66-GroenLinks is uitgesloten, omdat fractievoorzitter Jean Schrijen de lijst 13 minuten te laat had ingeleverd. Hij had in de file gestaan.

Het hoofdstembureau in Margraten zag dat door de vingers, maar een inwoner van de gemeente - veehouder Jef Flamand - maakte daar bezwaar tegen bij de Raad van State. Die besliste eind vorige week dat de linkse combinatie niet mag meedoen. Jef Flamand vindt dat de overheid al zes jaar lang de wet tegen hem gebruikt: hij krijgt niet de vergunningen die hij wil hebben. Nu was het zijn beurt, vond de boer. 'De kandidatenlijst is te laat ingeleverd, punt uit.' Burgemeester H. van Beers vindt nu dat te kiezen gemeenteraad geen echte en volledige afspiegeling van de Margratense samenleving is. (GdV)

Aldus...

'Ik zou best meer discipline willen hebben. Op een goed moment heb ik ook de neiging om te zeggen: ik laat de boel de boel en ga slapen.' Minister Donner (CDA) in de Volkskrant, 4 februari

'Ik ontmoet Congresleden, een Russische senator, voorganger Rick Warren en Hillary Rodham-Clinton, die mij zegt zeer te hopen op een positief besluit over de Afghanistan-missie.' Fractievoorzitter Rouvoet (ChristenUnie) op zijn weblog over het National Prayer Breakfast in Washington

Een knipoog van de SP

De SP is 'groter gegroeid'. Daar hoort iets nieuws bij: een strakker logo.

De Socialistische Partij hult zich sinds zaterdag in hippe retrostijl. De rood met groene tomaat in volle vaart is vervangen door een strakke rode met een ster. Ervoor staat SP, de tomaat is een punt.

De SP begon zaterdag in Amsterdam met de campagne voor de raadsverkiezingen. Tegelijkertijd werd samen met het culturele ontwerpbureau Thonik een nieuwe stijl gepresenteerd voor SP-websites, campagnemateriaal, drukwerk etc.

'SP is een sterker merk dan socialistische partij', zegt ontwerper Thomas van Widdershoven over de keuze om de letters in het nieuwe logo op te nemen. De ster in de tomaat mag gezien worden als 'een knipoog naar Che Guevara', maar is vooral 'gewoon een heel sterk symbool'.

'We waren jarenlang een belofte. Nu zijn we groter gegroeid en daar hoort iets nieuws bij', zegt Eerste Kamerlid Tiny Kox (SP).

De tomaat met ster is er als koelkastmagneet, op ballonnen, op bierviltjes, er is een 'Tomaten Troef'-kaartspel, de tomaat staat op nieuwe SP-bestelbusjes en op een aerodynamische ligfiets. Maar dat is nog niet alles. De SP werpt ook een zogeheten viral movie in de strijd, met partijleider Jan Marijnissen in de hoofdrol.

Het virusfilmpje wordt verstuurd per e-mail. Wie het opent ziet partijleider Marijnissen omringd door campagnemateriaal. Hij vertrekt als een soort Charlie Chaplin van het Binnenhof om een flyer geadresseerd aan de ontvanger van het mailtje te bezorgen. Aan het einde van het filmpje beland je bij de standpunten van de SP in jouw gemeente.

Voor de start van de campagne vertrekken Marijnissen en gevolg van café Alverna naar het nabijgelegen Bellamy-plein. Zo'n honderd trouwe SP-ers luisteren naar het campagnelied van Bob Fosko. Hij heeft de namen van alle eenennegentig afdelingen - bij de vorige verkiezingen nog vijfenvijftig - die meedoen aan de verkiezingen in een lied weten te proppen.

Veel SP-ers hebben nog linnen tasjes met het oude logo. 'Ik vind die nieuwe stijl lelijk', zegt Olga Oranje, zesde op de lijst in Oud-West. En: 'er zijn nog geen nieuwe tasjes en speldjes.' Linnen tasjes komen er niet, zegt de ontwerper. Wel speldjes. (IK)Foto Maurice Boyer De Aftrap van de SP op het Bellamyplein in de Amsterdamse Kinkerbuurt van de campagne voor de Gemeenteraadsverkiezingen in maart. Nieuwe huisstijl werd gemaakt door het Amsterdamse ontwerpbureau Thonik Foto NRC H'Blad, Maurice Boyer 060204