Zeespiegel

Een Australisch onderzoek wijst uit dat de zeespiegel almaar sneller rijst (NRC Handelsblad, 24 jan). Toch is de invloed van diverse factoren en ontwikkelingen op het niveau van de zeespiegel nog onduidelijk. Elders in het bericht heet het dan ook: “Bovendien stijgt op veel plaatsen op aarde het zeeniveau alleen maar doordat het land daalt, want de aardmantel reageert nog steeds op het wegvallen van de loodzware ijskap die er in de laatste ijstijd op drukte.'

Ik ben geen geofysicus, maar deze redenering kan ik niet helemaal volgen. Het eerste gedeelte is plausibel: als het land daalt dan stuwt het als het ware het zeeniveau omhoog, direct door waterverplaatsing dan wel indirect door het omhoog drukken van de nabije zeebodem. Maar het tweede gedeelte van de bewering is onbegrijpelijk. Door het wegvallen van de zware ijskap gaat land (de ondergrond) toch niet dalen? Integendeel, van een loden last bevrijd zal de aardmantel (land) in het algemeen - immers afgezien van inklinking her en der - juist stijgen.

    • R.J. Smits Teteringen