Webcongres: Roemenië en Bulgarije nog geen lid van EU

Bijna 60 procent van de deelnemers aan het webcongres (www.nrc.nl/webcongres) vindt dat Roemenië en Bulgarije voorlopig in de wachtkamer van de EU moeten blijven.

Van Roemenië en Bulgarije staat vast dat ze toetreden tot de Europese Unie. De vraag is alleen: wannéér. Het zal gebeuren in 2007 of 2008, afhankelijk van de vooruitgang bij onder andere de corruptiebestrijding in die landen. De CDA-fractie in de Tweede Kamer is tegen het verdrag dat toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie in 2007 regelt. CDA-Kamerlid Jan Jacob van Dijk vindt het onverantwoord om Roemenië nu al te laten toetreden tot de EU, omdat het systeem er volgens hem rot is. De andere regeringspartijen, VVD en D66, zijn voor toetreding van Roemenië en Bulgarije in 2007, evenals oppositiepartij PvdA. Ook het kabinet is voor uitbreiding in 2007 en stemde daarmee in april 2005 in Luxemburg al in. Een meerderheid van leden van het webcongres is tegen toetreding van beide landen tot de EU in 2007. ,,Er moet eerste een goed en transparant bestuur komen“, vindt bijvoorbeeld Thérèse de Kok uit Ede. ,,Ik vrees dat het nog jaren zal duren voordat alle vormen van corruptie zullen zijn verdwenen en 2007 lijkt mij dan ook veel te vroeg voor hun toetreding.“ ,,Zolang de corruptie niet beteugeld en het respecteren van de mensenrechten niet in praktijk wordt gebracht“, vindt Puck M. de Laat uit Horst, ,,zouden genoemde landen minstens tien jaar de tijd moeten hebben om deze zaken recht te zetten.“

In de discussie over de toetreding van Turkije tot de EU wordt onder andere de nadruk gelegd op de scheiding tussen staat en de islam, aldus Michelle Essink in Pretoria, dus voor Roemenië moeten dezelfde eisen gesteld worden met betrekking tot scheiding van kerk en staat. ,,Als zaken als de rechterlijke macht en persvrijheid niet in orde zijn in Roemenië is het beter toetreding uit te stellen“, vindt Frank Gelok uit Den Haag. ,,Het is jammer voor Bulgarije, als dat er nu ook de dupe van wordt“, aldus Alice Mul uit Utrecht, ,,maar de EU mag wel laten zien dat zij eisen stelt aan kandidaatleden en dat zij fouten in de genomen besluiten wenst te herstellen. Dat zal de acceptatie van het bestuur van de EU bij de burgers van de lidstaten vergroten.“

,,De integriteit van een land is een harde voorwaarde“, volgens Amand Bos uit Delft, ,,en de stap naar toetreding tot de EU moet ten volle worden benut om de voortdurende corruptie in deze landen de kop in te drukken.“ ,,Enig uitstel kan voor met name Roemenië een aansporing zijn om ernst te maken met de noodzakelijke hervormingen“, vult Frits Bergman uit Wassenaar aan. ,,Het is jammer dat blijkbaar maar één jaar uitstel mogelijk is. Voor deze landen was een gelijk opgaan met Turkije beter geweest.“ Jean Blankert wijst op het ontbreken van een grondwettelijk verdrag voor de Europese Unie. Zolang dat er niet is, meent hij, is verdere uitbreiding prematuur. Bovendien is volgens Blankert snelle toetreding ,,een groot risico“ want de verdeling van de steun van de EU aan deze landen valt ,,door de aanzienlijke corruptie niet te controleren“.

,,De stok achter de deur heeft ook bij andere landen die zijn toegetreden goed gewerkt“, aldus Piet Buwalda uit Den Haag, ,,en zal dat ook voor Roemenië, Bulgarije en straks Turkije kunnen doen. Aan de bevoegdheid van de Europese Commissie om de toetreding zo nodig een jaar uit te stellen moet dus niet worden getornd. De Commissie kan dan duidelijk aangeven wat er nog mis is en moet worden verbeterd.“ De geloofwaardigheid van de EU wint er alleen maar bij als zij de toetredingsregels stringent hanteert, meent Norbert Mergen uit Doorwerth: ,,Daar is ook de discussie rond de toetreding van Turkije bij gebaat.“

,,Nooit was de hoop op definitieve veranderingen in hun land groter dan na de aankondiging van de toetreding tot de EU in 2007“, schrijft Maarten Koeman uit Terwolde, die de stelling onderschreef. Hij reist geregeld naar Roemenië. ,,Ik zou het woordbreuk vinden, wanneer de EU nu hun verwachtingen zou beschamen. Roemenië biedt volop kansen, vooral op het gebied van de landbouw en het toerisme. Door ons daar op te richten verbeteren we de rechtsstaat, laten we zien, dat het ook zonder fraude kan en hebben we er zelf ook nog voordeel van.“

,,Denken we nu echt dat in één jaar een cultuuromslag ontstaat?“ vraagt Heine Rodrigues de Miranda uit Eindhoven zich af. ,,De genoemde wenselijke maatschappelijke ontwikkelingen zijn een zaak van generaties en niet van een jaar. En scheiding van kerk en staat is nooit als toelatingseis gesteld. Dus moeten we in Europa leren leven met staten waarin deze scheiding (nog) niet heeft plaatsgevonden.“

“Dit is een van de momenten dat ik blij ben dat bij ons niet alles per referendum wordt beslist“, schrijft “geen mening'-stemmer Hanneke Ramselaar uit Groningen. “ We kiezen mensen die dat voor ons mogen uitzoeken.“