Verpleeghuis 2

Wij zijn goed op de hoogte van het reilen en zeilen in het verpleeghuis Oostergouw in Zaandam. Onze moeder verblijft daar. De inspectrice oordeelt met coulance over het functioneren van het verpleeghuis. Daar zal ze wel haar reden voor hebben. Maar de bewoners of cliënten blijven met lege handen achter na een bezoek van een tijger zonder tanden. De bewoners of hun naaste familie moeten blijven controleren en doorvragen over de oorzaak van falen in de verzorging van hun naasten, teneinde weer het eeuwige excuus te moeten aanvaarden van: te weinig geschoold personeel beschikbaar. De interimmanager dhr De Beij gaf bij zijn afscheid al zijn vertrouwen weg aan de zorgafnemers van Oostergouw: Als er geen kwaliteit in zorg is betaalt de verzekeraar niet en komen de klanten niet. Kan het nog cynischer ?

    • Drs. S. A. de Ridder