Utrecht Law College sluit geen groepen studenten uit

In het artikel over ongemotiveerde rechtenstudenten (NRC Handelsblad, 31 januari) komt ook het Utrecht Law College ter sprake. Uit de tekst blijkt dat mijn collega-decanen Stolker en Du Perron de Utrechtse aanpak onvoldoende kennen. Het gaat niet om het uitsluiten van bepaalde groepen studenten, zoals zij stellen.

Het Utrecht Law College is bedoeld voor studenten die tijdens hun bacheloropleiding meer willen doen dan de standaardopleiding vraagt. Het College heeft een sterk academisch karakter, biedt een kleinschalige omgeving en een enthousiast docententeam. Belangrijk is dat het een eigen gemeenschap vormt waar de studenten actief aan bijdragen. Er wordt hun gevraagd zelf initiatief te nemen en activiteiten te organiseren die extra inhoud geven aan de studie. Zij worden vooral geselecteerd op hun motivatie voor de rechtenopleiding en hun bereidheid extra in de studie te investeren. Wie niet geselecteerd wordt of niet op deze wijze wil studeren, volgt de reguliere bacheloropleiding.

Evenals Leiden en Amsterdam heeft Utrecht grote aantallen eerstejaars rechtenstudenten. Het is een zeer heterogene groep met uiteenlopende studiemotivatie, leerstijlen, intelligentie en achtergrond. Daarom ben ik het geheel eens met collega Du Perron dat differentiatie geboden is. In de Utrechtse Bachelor Rechtsgeleerdheid maken we ons sterk voor studenten die bewuste keuzes maken, zowel binnen als buiten het College.