Scherpere grenscontrole

De grenscontroles langs de kust worden plaatselijk, bijvoorbeeld bij kleine zeehavens, opgevoerd.

Daarmee reageert het kabinet op een rapport van de Rekenkamer van vorig jaar september waarin geconstateerd wordt dat de grenscontroles in Nederland ontoereikend zijn om terrorisme te voorkomen.

Volgens de Rekenkamer ontbreekt het aan wetgeving die effectieve grenscontroles mogelijk maakt en is er nauwelijks zicht op het vervoer in de grensgebieden. Vooral op de kleine luchthavens en in een aantal zeehavens wordt nauwelijks gecontroleerd.

Havenmeesters van havens en luchthavens krijgen per juli 2007 de verplichting om lijsten bij te houden van alle bemanningsleden en passagiers die in- en uitreizen. Dat moet onder meer de informatiepositie van grenscontrolediensten versterken en aanknopingspunten geven voor controle, aldus het kabinet.