Hoogervorst

Het interview met minister Hoogervorst in het Zaterdags Bijvoegsel van 28 januari vraagt om een reactie van een `pensionado` (geen rijkgeworden belastingontduiker in Curaçao waar de term aanvankelijk voor gebruikt werd, maar een gepensioneerde rijksambtenaar die in België woont). Nederlanders die al in het buitenland verzekerd waren, hebben nooit over de vergoedingen geklaagd om de volgende redenen:

1. Zij betaalden een premie die ruim tien keer zo laag was als de huidige in Nederland.

2. Er werden geen gedwongen heffingen ingehouden op pensioen en AOW ( resp. 6,5% en 4,4%).

3.Er werd geen premie AWBZ van 8,8% geheven.

Daarom klaagden zij niet, hoewel zij wisten dat zij tussen de 20 en 50% van de gemaakte ziektekosten en medicijnen zelf moesten betalen.

Nu betaalt men én de premies en heffingen in Nederland én de premies in België én de 20 tot 50% eigen bijdrage aan ziektekosten en medicijnen. AWBZ-voorzieningen bestaan niet in België en vallen ook niet te verzekeren. Dit noem ik geen “fatsoenlijke sociale bescherming“.

Keer op keer blinkt de minister uit door demagogische halve waarheden of jokken door omissie. Ik vraag me af of hij zelf wel alle implicaties van zijn mooie zorgstelsel beseft.

    • Drs. C.R. Boon Dion-Valmont