Grieken bouwen aan nieuwe Argonautenboot

In Griekenland wordt een boot gebouwd waarmee de tocht van Argonauten wordt nagebouwd. Als roeiers fungeren vijftig mannen uit de 25 lidstaten van de EU.

Op een werf tegenover de Oost-Griekse havenstad Vólos is al sinds vorig jaar augustus een vaartuig in aanbouw dat komend najaar de reis van de Argonauten gaat overdoen. In de 14de eeuw voor Christus - overigens een tijdsaanduiding die zwaar omstreden is - werd een expeditie ondernomen vanuit Jólkos, het huidige Vólos, naar Kólchoz in het huidige Georgië, om het Gouden Vlies buit te maken, dat daar als oorlogsembleem werd vereerd. De terugkeer van het vlies was de voorwaarde waarop Jason als troonopvolger van het koninkrijk Jólkos zou kunnen aantreden.

De burgemeester van Vólos, Kostas Mítrou, zei in het Atheense Oorlogsmuseum dat de operatie beoogt “een symbolische maar ook wezenlijke bijdrage te leveren aan de culturele en commerciële banden van Europa met de landen aan de Zwarte Zee“.

De historische Argonautentocht werd met succes bekroond dankzij het optreden van de plaatselijke koningsdochter Medea, die met Jason terugging en hem twee kinderen schonk. Terug in Griekenland (Korinthe) werd Jason zijn exotische gade ontrouw, iets waarvoor zij op gruwelijke wijze wraak nam. In Euripides' drama Medea wordt verteld hoe zij de twee kinderen doodde. Het relaas van de Argonautentocht danken we aan Hesíodes, die uitvoerig de tocht van de vijftig roeiers beschrijft.

Veel materiaal voor de reconstructie van de “Argo', zoals het vaartuig heette, is er niet. Tekeningen op enkele vazen, enige opgravingen van bootresten uit Zuid-Turkije en de sporen van een schipbreuk bij het Peloponnesische Argos, hebben de ontwerpers diensten bewezen. Men werkt nu aan een skeletloos type uit de overgangsperiode van de primitieve, voorhistorische “triakondoro' (met dertig roeiers) naar de Homerische “lange schepen' met roeiers op verdiepingen.

De boot wordt 28,5 meter lang en vier meter breed, met een diepte van twee meter. Er zal ook een zeil op worden bevestigd, maar de functie daarvan zal gering zijn, daar in de zomermaanden voornamelijk noordelijke winden waaien. Er zal zoveel mogelijk langs de kusten worden gevaren en alleen bij dag. De tocht zal minstens een maand duren. Als roeiers fungeren vijftig mannen uit de 25 lidstaten van de EU, maar naar verwachting zullen ook Turken en Georgiërs deelnemen.

Bij wie de schets van het vaartuig bekijkt, komt de vraag op: waar heeft Jason gezeten? Of roeide hij mee? Was er misschien sprake van een tweede boot? Want ook niemand minder dan Herakles maakte deel uit van de bemanning, benevens in het eerste stadium een hele schare andere halfgoden en heroïsche stervelingen als Castor en Pollux, Theseus en Orpheus. Bij de onderneming van komende herfst, waarvoor in de zomer proefvaarten worden gehouden, is er voor al deze figuren geen plaats.

    • F.G. van Hasselt