Gezondheidscultus

Zou er iemand boos worden als een cardioloog de Nederlandse katholieken opriep om de vleesloze vrijdag weer eens wat strenger ter hand te nemen, omdat vis zou goed is tegen hart- en vaatziekten? Vast wel.

De logische vervolgvraag is: wie staat er op tegen Aziz Sheikh? Deze Sheikh, hoogleraar huisartsgeneeskunde te Edinburgh, heeft namelijk een vergelijkbaar idee. Gisteren, in een serieus bedoeld betoog in het British Medical Journal, merkte hij op dat in moslimlanden zo veel gerookt wordt. Da's niet gezond, maar ja, roken is niet haram (verboden) en dus mag het. Jammer. Gelukkig zijn, zo meldt de arts, de laatste jaren in een aantal landen (Egypte bijvoorbeeld) fatwa's (religieuze decreten) uitgevaardigd waarin staat dat roken wel onder de verboden handelingen valt.

Waarom die regelgeving niet met beide handen aangegrepen om de volksgezondheid te bevorderen? Akkoord, aldus Sheikh: een fatwa alleen helpt niet. Maar we zouden ze kunnen inbedden in een meer strategisch beleid om het roken aan te pakken. Eens informeren of de overheid niet bereid is om het anti-rookconvenant van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te ondertekenen bijvoorbeeld, of anti-rookcampagnes tijdens de Ramadan.

Wat Sheikh even vergeet is dat, als de moeizaam verzamelde WHO-cijfers kloppen, mánnen in veel moslimlanden weliswaar meer roken dan in het Verenigd Koninkrijk. Maar de Britse vrouwen zijn stoomboten, in vergelijking met de meeste moslima's. Misschien moet de anglicaanse kerk toch eens worden ingelicht.

    • Hester van Santen