Geld@nrc.nl

Wie voor een tweede keer is getrouwd met een partner die kinderen heeft uit een eerste huwelijk, heeft alle reden het testament eens kritisch te bekijken.

Witteboordenregeling

Mijn echtgenote is geboren in 1952 en loopt dus haar voorgespiegelde FPU mis. Zij wil nu met ingang van 2006 tot haar 59ste of 60ste deelnemen aan de levensloopregeling. Omdat zij 53 jaar is, mag zij maandelijks meer dan 12 procent van haar bruto salaris inleggen. Volgens mij is dit perfect te combineren met de middelingsregeling van de belastingdienst. Daarbij worden twee hogere jaarsalarissen opgeteld bij een lager salaris. Vervolgens is via dat lage belastingjaar een belastingbedrag terug te krijgen dat betaald is in de twee hoge jaren. Voor de levensloopregeling zou dit betekenen: twee jaar bijna niets van het bruto maandsalaris inleggen en dan een jaar bijna het hele maandsalaris inleggen. Het salaris van mijn echtgenote beslaat bijna het hele 42-procentsgedeelte. Mag dit en is het lonend?

(J.K.)

Het schijnt te mogen. Professor G. Dietvorst schrijft in “De invoering en de uitvoering van de levensloopregeling' dat de levensloopregeling mede als gevolg van deze mogelijkheid een witteboordenregeling is genoemd. Werknemers die op 1 januari 2005 ouder waren dan 50 en jonger dan 55 kunnen van deze mogelijkheid gebruikmaken. Of het lonend is kunt u het beste zelf berekenen. Dat doet u door de inkomens van de drie achtereenvolgende belastingjaren (dus in het geval van uw echtgenote de twee vette jaren en het ene magere jaar) bij elkaar op te tellen en door drie te delen. Dit doet u alleen maar voor het inkomen in box 1. Voor box 2 en 3 heeft middelen geen zin, omdat deze boxen geen progressief tarief kennen, maar een vast tarief. Vervolgens berekent u de belasting die uw echtgenote elk jaar zou moeten betalen over dit gemiddelde inkomen. Dat is natuurlijk een beetje koffiedik kijken, want u kent nu alleen nog maar de exacte schijven en tarieven van 2006. Vervolgens berekent u het verschil tussen de belasting die uw echtgenote over deze drie jaar met en zonder middeling zou moeten betalen. Dan weet u of het lonend is. Als het verschil groter is dan 545 euro krijgt u het meerdere terug.

Oudedagsreserve

Ik ben zelfstandig ondernemer. Mijn belastingadviseur raadt mij aan om gebruik te maken van de oudedagsreserve. Zo sla ik volgens mijn belastingadviseur twee vliegen in een klap. Nu belastingvoordeel, straks een spaarpotje. Wat vindt u?

(A.S.)

De oudedagsreserve betekent op korte termijn een belastingbesparing, maar op een dag moet u over deze reserve toch belasting betalen. Als u jarenlang oudedagsreserve hebt opgebouwd, kan dat om een fors bedrag gaan. Vaak hebben ondernemers dit geld niet eens, omdat ze wel gebruikmaakten van de aftrekpost op papier, maar geen geld opzijgezet hebben. Als u stopt met uw bedrijf, of als u 65 bent geworden, moet u de oudedagsreserve weer afbouwen. Dat betekent dat het bedrag wordt opgeteld bij de winst. Dat kunt u weer ongedaan maken door een lijfrentepremieaftrek. Maar dan moet u wel het geld hebben om die premie daadwerkelijk te betalen. Als ik u was zou ik niet al te happig zijn op die oudedagsreserve. Misschien is het alleen gunstig als u nu 52 procent belasting betaalt en het geld echt opzijzet?

Overbruggingslijfrente

Ik wil op mijn 59ste stoppen met werken, terwijl ik pas pensioen krijg vanaf mijn 62ste. Tot en met 2005 heb ik daarom een aantal jaren premie betaald voor een overbruggingslijfrente. Dat doe ik dit jaar niet meer, omdat de premies niet meer aftrekbaar zijn. Onlangs bekeek ik de polis kritisch. Nergens is vermeld dat het een overbruggingslijfrente betreft. Heeft dit consequenties voor mij?

(N.C.)

Om te voorkomen dat de verzekeraars zouden bezwijken onder de werkdruk is vorig jaar bepaald dat polissen die afgesloten zijn voor 1 janari 2006 niet aangepast hoeven te worden. U kunt de lijfrente straks dus gewoon als overbruggingslijfrente laten uitvoeren.

Spaanse weduwe

Mijn man en ik zijn om gezondheidsredenen naar Spanje verhuisd. Hij was weduwnaar en ik weduwe. Ik had een marine-nabestaandenpensioen en hij had geld op de bank voor de oude dag. Wij hadden in Spanje een huis zonder hypotheek. Mijn man wilde graag trouwen, maar ik was bang het marinepensioen te verliezen. Uiteindelijk zijn we toch getrouwd, in gemeenschap van goederen. Een jaar geleden overleed mijn man. Zijn drie zoons, met wie ik altijd goed omging, hebben direct beslag gelegd op het huis en het geld. Nu heb ik alleen maar AOW. Daarmee red ik het niet in Spanje, maar geld om me weer in Nederland te vestigen heb ik niet. Nu blijkt dat mijn man zijn kinderen na het overlijden van hun moeder geen kindsdeel heeft uitbetaald. Hij had hun beloofd dat zij dat later zouden krijgen, met rente. Er was dus een schuld. Als ik dat had geweten, was ik niet getrouwd. Ik ben 74 jaar en mijn wereld is ingestort. Nu is er een erfrechtadvocaat voor mij aan het werk. Mijn kinderen betalen de rekening van deze advocaat. Het huis wordt verkocht, maar voor mij zal er wel niet veel overblijven. Voor veel van mijn Nederlandse vrienden hier in Spanje is mijn situatie reden hun eigen testament nog eens kritisch te bekijken. Vooral voor degenen die evenals ik voor de tweede keer getrouwd zijn en kinderen hebben uit hun eerste huwelijk.

(W.B.)

Wat een verdrietig verhaal. Ik hoop dat uw advocaat iets voor u kan bereiken. Maar ik begrijp niet waarom u alleen een AOW-uitkering hebt. Ik denk dat u nog steeds recht hebt op het marine-nabestaandenpensioen. In ieder geval op het deel dat uw eerste man heeft opgebouwd. Door opnieuw te trouwen bent u volgens mij alleen het recht op eventuele fictieve opbouwjaren kwijtgeraakt. Ik raad u aan contact op te nemen met het ABP.

Wilma van Hoeflaken behandelt wekelijks pensioenzaken.

    • Wilma van Hoeflaken