Deense regering: geen excuus voor spotprenten

De Deense premier Anders Fogh Rasmussen heeft gisteren herhaald dat hij geen excuus kan aanbieden voor de publicatie in de Deense krant Jyllands-Posten van spotprenten van de profeet Mohammed, die wereldwijd tot heftige demonstraties hebben geleid van moslims.

Rasmussen zei in een bijeenkomst met ambassadeurs uit moslimlanden dat “de Deense regering, noch de Deense staat als zodanig verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor tekeningen die door een Deense krant zijn gepubliceerd“.

Rasmussen had om die reden tot nu toe geweigerd in te gaan op het verzoek van moslim-ambassadeurs voor een gesprek. Hij sprak gisteren de hoop uit dat de ontmoeting bijdraagt aan de terugkeer van de rust. Deense staatsburgers in moslimlanden wordt aangeraden voorzichtig te zijn. Het Deense bedrijfsleven in het Midden-Oosten ondervindt ernstige schade door de rel.

Gisteren waren er opnieuw felle demonstraties, na afloop van het vrijdag-gebed. In Londen riepen demonstranten, tijdens een tocht van de moskee naar de Deense ambassade, “dood aan degene die de profeet beledigd'.

Ook in Denemarken zelf houden de protesten aan. Volgens de radicale imam Ahmed Abu Laban, de aanvoerder van het Deense protest, is “voor het Westen de vrijheid van meningsuiting heilig, en voor ons de profeet“.

In westerse landen hebben politici heel verschillend op de kwestie gereageerd. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Philippe Douste-Blazy noemde de reactie van veel moslims “onaccpetabel“, maar hij vond het fout “om een hele religie te karikaturiseren als een extremistische en zelfs terroristische beweging“. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Jack Straw zei blij te zijn dat Britse kranten de gewraakte prenten niet hebben afgedrukt. Hij noemde herpublicatie “onnodig, ongevoelig, oneerbiedig en onjuist“.

De Nederlandse premier Balkenende betreurde gisteren de dreigementen. “In onze wereld stappen we naar de rechter als iemand over de schreef gaat“, aldus Balkenende. “Daar is geen plaats voor dreiging en eigen richting.“ Hij vond wel dat men zich moet realiseren wat “beelden en ideeën bij anderen kunnen veroorzaken.“

In Nederland hebben verscheidene kranten enkele van de spotprenten opnieuw afgedrukt. Bij de Volkskrant zijn volgens hoofdredacteur Pieter Broertjes naar aanleiding daarvan gisteren bedreigingen binnengekomen, ook aan het adres van enkele tekenaars.