Debat over Uruzgan

Er zijn nog steeds stammentegenstellingen [in Afghanistan], de Talibaan is nog steeds actief. Wat heeft u er in de laatste twee weken toe gebracht om opeens de missie haalbaar te vinden?

Boris Dittrich, fractievoorzitter D66, tijdens het Tweede Kamerdebat, 2 februari

Er is niets veranderd. Wij hebben helemaal nooit gezegd dat het niet haalbaar was. Wij hadden onze mening nog niet klaar vóór die hoorzittingen. Dat is natuurlijk een verschil met u, mijnheer Dittrich. Wij hebben echt geluisterd naar alles wat daar gezegd werd.

Wouter Bos, fractievoorzitter PvdA, 2 februari

Dat hebben wij ook gedaan.

Boris Dittrich, 2 februari

Wij hebben van tal van mensen [...] gehoord dat [de Aghanen] willen dat wij komen, dat zij, in tegenstelling tot wat u al weken beweert, denken dat de lokale bevolking wel degelijk onderscheid kan maken tussen Nederlanders in ISAF-verband en anderen, zoals de Amerikanen.Wouter Bos, 2 februari

Waarop baseert u dat? Zijn de Nederlandse militairen er dan al?Boris Dittrich, 2 februari

Ik vraag mij af waarop u het baseert, mijnheer Dittrich. Wij hebben geluisterd naar mensen die geacht worden iets te weten van dat gebied. [...] Wij hadden onze mening nog niet klaar zonder ooit in dat gebied zelf te zijn geweest.Wouter Bos, 2 februari

U bent niet in dat gebied geweest, ik ook niet. [...] Op basis van het [MIVD-]rapport plus op wat er tijdens de hoorzittingen is gebeurd, baseer ik de conclusie dat het niet kan en dat vechten en hearts en minds winnen heel moeilijk of niet samen kunnen gaan. Boris Dittrich, 2 februari

Mijnheer Dittrich, ik kan helemaal niet garanderen dat het gaat lukken, of hoe snel het zal lukken, of hoe groot de resultaten zullen zijn. [...] Maar het kan wel! En als één aanpak kans van slagen heeft, is het de aanpak die de Nederlanders in NAVO-verband ook al in het noorden hebben laten zien. Wouter Bos, 2 februari

Dan vergist u zich toch. In het noorden van Afghanistan, in de provincie Baghlan, is de situatie geheel anders dan in het zuiden. [...] Dus als in het noorden iets lukt, wil dat helemaal niet zeggen dat dat ook in het zuiden lukt.

Boris Dittrich, 2 februari